Przedmiot dziaalnoci

Wersja do druku

  1. Celem Szpitala jest organizowanie i prowadzenie dziaalnoci profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej w zakresie schorze narzdu ruchu, reumatologii, ukadu nerwowego, chorb skry, a take ukadu krenia ze szczeglnym uwzgldnieniem chorb naczy obwodowych.
  2. Szpital realizuje zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie i na zasadach okrelonych umowami i zleceniami
  3. Szpital jest uprawniony do udzielania wiadcze zdrowotnych osobom nieuprawnionym z tytuu ubezpieczenia zdrowotnego, z caego obszaru jego dziaania.

Statystyki biecej stronyWywietle: 10643

Wprowadzi(a) do systemu: Wadysaw Nowak, data: 2009-12-10 14:09:43
Opublikowa(a): Wadysaw Nowak, data publikacji: 2010-01-20 13:49:14
Ostatnia zmiana: Wadysaw Nowak, data: 2010-01-20 13:49:14
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony