Redakcja Biuletynu

Redaktor gwny Buletynu

Jzef Baw
41 378 09 12
41 378 09 09
jozef.bawol@szpitalwojskowy.pl

Redakcja Buletynu

Marian Pasek
41 3780919
41 3780332
marian.pasek@szpitalwojskowy.pl