Przedmiot działalności
  1. Celem Szpitala jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej w zakresie schorzeń narządu ruchu, reumatologii, układu nerwowego, chorób skóry, a także układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyń obwodowych.
  2. Szpital realizuje zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie i na zasadach określonych umowami i zleceniami
  3. Szpital jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, z całego obszaru jego działania.

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku-Zdroju
ul. Gen. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 09 12 fax. 41 378 03 32
www.szpitalwojskowy.pl