Wersja do druku

Zamawiajcy:

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

Adres:
ul. Gen. F. Rzewuskiego 8
28-100 Busko-Zdrj

Kontakt:
tel. 041 378 24 17, fax. 041 378 03 20
E-mail:biuro@21wszur.pl
Strona www: www.21wszur.pl

Numer ID: 9

Data publikacji:
2007-11-21 08:43:07

Przedmiot: Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku nr 21

Tre przetargu:

Ogaszajcy przetarg

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul.   Rzewuskiego 8.

Przedmiot przetargu

Modernizacja wentylacji w budynku nr 21

 

Zakres prac do wykonania w  ramach zamwienia:                                                         

1.        Wymiana wentylacji w basenie na wentylacj mechaniczn nawiewno-wywiewn ze stali nierdzewnej i doprowadzenie kanaw do centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w wentylatorni.

2.        Wymiana wentylacji nawiewnej dla pomieszcze kpieli siarczkowych na kanay i kratki wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej oraz wykonanie nowych kanaw wywiewnych oraz doprowadzenie kanaw do centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w wentylatorni.

3.        Wymiana wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz wykonanie nowej wentylacji z blachy stalowej ocynkowanej w pomieszczeniach masau oraz pomieszczeniach sal gimnastycznych i doprowadzenie kanaw do centrali wentylacyjnej.

4.        Demonta istniejcych wentylatorw nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniu wentylatorni.

5.        Monta central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych typu pompa ciepa w pomieszczeniach wentylatorni, pod nieck basenow i na tarasie budynku.

6.        Wykonanie ukadu kanaw w pomieszczeniu wentylatorni dla pomieszcze basenu i kpieli siarczkowych z blachy stalowej nierdzewnej, a dla masay i sal gimnastycznych z blachy stalowej ocynkowanej oraz podczenie ich do komory kurzowej i do kanaw podziemnych poczonych z wyrzutni powietrza.

Powysze roboty naley wykona w terminach:

1.        Wentylacj mechaniczn nawiewno-wywiewn (monta i uzbrojenie kanaw) w pomieszczeniach kabin siarkowych i kpieli mokrych od 17.12. 2007 do 31.12.2007 r.

2.        Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (monta i uzbrojenie kanaw) w pomieszczeniu basenu rehabilitacyjnego od 17.12.2007 do 16.01.2008 r.

3.        Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (monta i uzbrojenie kanaw) w pomieszczeniach I pitra od 17.12.2007 do 31. 01. 2008 r.

4.        Monta central wentylacyjnych wraz z rozruchem do 15.02.2008 r.

 

Tryb przetargu

 Przetarg  nieograniczony.

Miejsce skadania ofert

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny SP ZOZ      28-100 Busko-Zdrj       ul. Gen. F. Rzewuskiego 8 -       sekretariat, bud. Nr 2 (KORAL)

Termin skadania ofert

07.12.2007r.    godz. 11: 00

Termin otwarcia ofert

07.12.2007r.    godz. 12: 00

Miejsce otwarcia ofert

21 WSzUR SP ZOZ  Dyrekcja Szpitala pokj Nr 53

Sposb przygotowania oferty

 Ofert naley sporzdzi zgodnie ze Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia

Warunki wydania specyfikacji 

Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia mona pobra w siedzibie Zamawiajcego – sekretariat szpitala budynek  nr 2 ( KORAL ), lub przesyk  pocztow. Wnioski o przesanie SIWZ mona przesya faksem na nr  (041) 3780320.

S I W Z jest zamieszczona rwnie na stronie internetowej szpitala - http://21wszur.tbu.pl/bip/

Numer konta Zamawiajcego

BPH Oddzia Busko Zdrj  Nr   31106021000000320000216390

 Cena  specyfikacji

 10 zotych

Oferta powinna zawiera

 Wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty

Kryterium wyboru ofert

Cena – 100%  oraz spenione wszystkie warunki zawarte w SIWZ.

Warunki przystpienia do przetargu:

-   nadesanie w wyznaczonym terminie wanej pisemnej oferty.

-   spenienie wszystkich warunkw  wyszczeglnionych w SIWZ.

-   w przetargu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie Ustawy

    Prawo zamwie publicznych.

-   Zoenie wadium w wysokoci –4000,00 z.

Termin wykonania zamwienia

17.12.2007r. – 15.02.2008r.

Forma wpaty wadium

Gotwka na konto Zamawiajcego lub inna forma okrelona w SIWZ

Osoby upowanione do kontaktw w imieniu zamawiajcego:

 Marian KOODZIEJEK     tel. (041) 3780919

Sawomir BLICHARSKI           tel.  (041)  3780348

Zaczone pliki
Zalacznik Nr 1 SIWZ.pdf07-11-21zal1 (Zalacznik Nr 1 SIWZ.pdf - 105.401 KB)
Data publikacji: 2007-11-21 08:45:56 Redaktor: Wadysaw Nowak
Specyfikacja techniczna Busko.pdf07-11-21zal2 (Specyfikacja techniczna Busko.pdf - 39.162 KB)
Data publikacji: 2007-11-21 08:47:28 Redaktor: Wadysaw Nowak
wentyl mech bud nr 21.pdf07-11-21zal4 (wentyl mech bud nr 21.pdf - 46.665 KB)
Data publikacji: 2007-11-21 08:50:40 Redaktor: Wadysaw Nowak
07-11-21Zalacznik Nr 5.pdf07-11-21zal5 (07-11-21Zalacznik Nr 5.pdf - 55.881 KB)
Data publikacji: 2007-11-21 08:56:34 Redaktor: Wadysaw Nowak
07-11-21Zalacznik Nr 6.pdf07-11-21zal6 (07-11-21Zalacznik Nr 6.pdf - 65.035 KB)
Data publikacji: 2007-11-21 08:57:01 Redaktor: Wadysaw Nowak
07-11-21Zalacznik Nr 7.pdf07-11-21zal7 (07-11-21Zalacznik Nr 7.pdf - 41.971 KB)
Data publikacji: 2007-11-21 08:57:29 Redaktor: Wadysaw Nowak
Projekt_wykonawczy.zip07-11-21zal3 (Projekt_wykonawczy.zip - 1615.854 KB)
Data publikacji: 2007-11-21 09:04:46 Redaktor: Wadysaw Nowak
Wyjasnienia.pdf07-11-23wyjasnienia1 (Wyjasnienia.pdf - 50.577 KB)
Data publikacji: 2007-11-23 13:30:56 Redaktor: Wadysaw Nowak
Opis: Wyjanienia do zapyta z dnia 2007.11.23
Sprostowanie do zapytan.pdf07-11-27sprostow (Sprostowanie do zapytan.pdf - 28.811 KB)
Data publikacji: 2007-11-27 14:42:48 Redaktor: Wadysaw Nowak
Opis: Sprostowanie
Wyjasnienia II.pdfwyjasnieniaII (Wyjasnienia II.pdf - 49.646 KB)
Data publikacji: 2007-12-04 14:57:01 Redaktor: Marian Pasek
Opis: wyjasnienia z dnia 30.11.07 do SIWZ

Statystyki biecego przetarguWywietle: 18413
Wprowadzi do systemu: Wadysaw Nowak, data: 2007-11-21 08:43:07
Opublikowa: Wadysaw Nowak, data publikacji: 2007-11-21 09:07:00
Ostatnia zmiana: Wadysaw Nowak, data: 2007-11-21 09:07:00
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje przetargu