Status prawny

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku-Zdroju jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju jest Minister Obrony Narodowej.


21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku-Zdroju
ul. Gen. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 09 12 fax. 41 378 09 09
www.szpitalwojskowy.pl