Organizacja
  1. Działalnością Szpitala kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
  2. W skład struktury organizacyjnej Szpitala wchodzą:
    1. Pion Służby Zdrowia,
    2. Pion Logistyczno-Administracyjny,
    3. Pion Księgowości,
    4. oraz samodzielne stanowiska pracy.

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku-Zdroju
ul. Gen. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 09 12 fax. 41 378 03 32
www.szpitalwojskowy.pl