Wersja do druku

Opublikowano: 2018-04-13 11:18:57

Ogoszenie o wyniku postpowania

Przedmiot przetargu:
5_PN_2018_Dostawa rodkw do utrzymania higieny dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju

Wynik postepowania:

   1.  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajcy informuje, e w prowadzonym postpowaniu najkorzystniejsz ofert zoy Wykonawca:

               1)    PAKIET I – RCZNIKI PAPIEROWE I PAPIER TOALETOWY:

-      FLESZ Sp. z o.o. ul. Cielewskich 25F  03-017 Warszawa - oferta nr 438/18 z cen 58.252,31 zotych brutto, uzyskujc 100,00 punktw;

               2)    PAKIET II  – WORKI FOLIOWE:

-      FLESZ Sp. z o.o. ul. Cielewskich 25F  03-017 Warszawa - oferta nr 438/18 z cen 13.093,35 zotych brutto, uzyskujc 100,00 punktw;

               3)    PAKIET III – DOZOWNIKI I MYDO W PIANIE:

-      MERIDA Sp. z o.o. 53-015 Wrocaw ul. Karkonoska 59 Oddzia Kielce 25-670 Kielce ul. Zakadowa 16E - oferta nr 425/18 z cen 14.281,53 zotych brutto, uzyskujc 100,00 punktw;

               4)    PAKIET IV – RODKI MYJCE I CZYSZCZCE:

-      MIXTUM S.J. Jarosaw Wilk, Stanisaw Skura 32-700 Bochnia ul. 20 Stycznia 15 - oferta nr 437/18 z cen 46.815,37 zotych brutto, uzyskujc 94,50 punktw;

               5)    PAKIET V – ARTYKUY CATERINGOWE:

-      Firma Wielobranowa Zbigniew Balcerowski 25-647 Kielce ul. Towarowa 22 - oferta nr 350/17 z cen 17.610,75 zotych brutto, uzyskujc 95,00 punktw;

               6)    PAKIET VI – RODKI DEZYNFEKCYJNE DO KUCHNI I RK:

-      MIXTUM S.J. Jarosaw Wilk, Stanisaw Skura 32-700 Bochnia ul. 20 Stycznia 15 - oferta nr 437/18 z cen 11.374,21 zotych brutto, uzyskujc 95,00 punktw;

               7)    PAKIET VII – RODKI UTRZYMANIA HIGIENY KUCHNI:

-      MIXTUM S.J. Jarosaw Wilk, Stanisaw Skura 32-700 Bochnia ul. 20 Stycznia 15 - oferta nr 437/18 z cen 26.818,26 zotych brutto, uzyskujc 95,00 punktw;

               8)    PAKIET VIII – RODKI DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZY:

-      MIXTUM S.J. Jarosaw Wilk, Stanisaw Skura 32-700 Bochnia ul. 20 Stycznia 15 - oferta nr 437/18 z cen 33.815,41 zotych brutto, uzyskujc 95,00 punktw;

               9)    PAKIET IX – PREPARATY DEZYNFEKCYJNE:

-      SCHULKE POLSKA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa - oferta nr 431/18 z cen 19.013,22 zotych brutto, uzyskujc 95,00 punktw;

           10)    PAKIET X – RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ:

-      Przedsibiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce - oferta nr 436/18 z cen 28.986,52 zotych brutto, uzyskujc 100,00 punktw.

Uzasadnienie wyboru:

W/w Wykonawcy spord zoonych ofert, w kryteriach oceny ofert okrelonych w SIWZ uzyskali najwysz ilo punktw.

Podstaw prawn dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

   2.  W prowadzonym postpowaniu zoono nastpujce oferty:

               1)    PAKIET I – RCZNIKI PAPIEROWE I PAPIER TOALETOWY: oferta nr 425/18 - MERIDA Sp. z o.o. 53-015 Wrocaw ul. Karkonoska 59 Oddzia Kielce 25-670 Kielce ul. Zakadowa 16E, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 74,95 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 5,00 pkt razem: 79,95 pkt; oferta nr 430/18 - ZEFIR Sp. z o.o. ul. Woszczowska 31  26-070 opuszno, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 81,40 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 0,00 pkt razem: 81,40 pkt; oferta nr 432/18 - AGAPIT Sp. z o.o. ul. ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 10-302 Olsztyn, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 85,86 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 0,00 pkt razem: 85,86 pkt; oferta nr 435/18 - Firma Wielobranowa Zbigniew Balcerowski 25-647 Kielce ul. Towarowa 22, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 70,51 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 0,00 pkt razem: 70,51 pkt; oferta nr 438/18 - FLESZ Sp. z o.o. ul. Cielewskich 25F  03-017 Warszawa, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 95,00 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 5,00 pkt razem: 100,00 pkt;

               2)    PAKIET II  – WORKI FOLIOWE: oferta nr 425/18 - MERIDA Sp. z o.o. 53-015 Wrocaw ul. Karkonoska 59 Oddzia Kielce 25-670 Kielce ul. Zakadowa 16E, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 78,99 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 5,00 pkt razem: 83,99 pkt; oferta nr 432/18 - AGAPIT Sp. z o.o. ul. ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 10-302 Olsztyn, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 94,42 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 0,00 pkt razem: 94,42 pkt; oferta nr 435/18 - Firma Wielobranowa Zbigniew Balcerowski 25-647 Kielce ul. Towarowa 22, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 93,96 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 0,00 pkt razem: 93,96 pkt; oferta nr 438/18 - FLESZ Sp. z o.o. ul. Cielewskich 25F  03-017 Warszawa, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 95,00 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 5,00 pkt razem: 100,00 pkt;

               3)    PAKIET III – DOZOWNIKI I MYDO W PIANIE: oferta nr 425/18 - MERIDA Sp. z o.o. 53-015 Wrocaw ul. Karkonoska 59 Oddzia Kielce 25-670 Kielce ul. Zakadowa 16E, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 95,00 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 5,00 pkt razem: 100,00 pkt;

               4)    PAKIET IV – RODKI MYJCE I CZYSZCZCE: oferta nr 437/18 - MIXTUM S.J. Jarosaw Wilk, Stanisaw Skura ul. 20 Stycznia 15 32-700 Bochnia, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 85,00 pkt, kryterium ekologiczne (Ke) 9,50 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 0,00 pkt, razem: 94,50 pkt; oferta nr 439/18 - PHU DTJ Tomasz JURCZAK ul. Piczowska 1A 25-116 Kielce - oferta odrzucona - art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

               5)    PAKIET V – ARTYKUY CATERINGOWE: oferta nr 435/18 - Firma Wielobranowa Zbigniew Balcerowski 25-647 Kielce ul. Towarowa 22, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 95,00 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 0,00 pkt razem: 95,00 pkt; oferta nr 433/18 - ADMOR Jolanta Moryto ul. Wilczyskiego 35/1 26-600 Radom, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 90,20 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 0,00 pkt razem: 90,20 pkt;

               6)    PAKIET VI – RODKI DEZYNFEKCYJNE DO KUCHNI I RK: oferta nr 437/18 - MIXTUM S.J. Jarosaw Wilk, Stanisaw Skura ul. 20 Stycznia 15 32-700 Bochnia, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 85,00 pkt, kryterium ekologiczne (Ke) 10,00 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 0,00 pkt, razem: 95,00 pkt;

               7)    PAKIET VII – RODKI UTRZYMANIA HIGIENY KUCHNI: oferta nr 437/18 - MIXTUM S.J. Jarosaw Wilk, Stanisaw Skura ul. 20 Stycznia 15 32-700 Bochnia, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 85,00 pkt, kryterium ekologiczne (Ke) 10,00 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 0,00 pkt, razem: 95,00 pkt;

               8)    PAKIET VIII – RODKI DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZY: oferta nr 437/18 - MIXTUM S.J. Jarosaw Wilk, Stanisaw Skura ul. 20 Stycznia 15 32-700 Bochnia, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 85,00 pkt, kryterium ekologiczne (Ke) 10,00 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 0,00 pkt, razem: 95,00 pkt;

               9)    PAKIET IX – PREPARATY DEZYNFEKCYJNE: oferta nr 431/18 - SCHULKE POLSKA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 95,00 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 0,00 pkt razem: 95,00 pkt;

           10)    PAKIET X – RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ: oferta nr 435/18 - Firma Wielobranowa Zbigniew Balcerowski 25-647 Kielce ul. Towarowa 22 Kielce - oferta odrzucona - art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

           11)    oferta nr 436/18 - Przedsibiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce, ktra uzyskaa w kryterium: cena (C) 95,00 pkt, aspekty spoeczne (Ks) 5,00 pkt razem: 100,00 pkt.

   3.  Zamawiajcy informuje, e podpisanie umowy w sprawie udzielenia zamwienia publicznego nastpi zgonie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Ta strona uywa plikw cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urzdzenia. Korzystajc ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki. Wszystkie szczegy na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatnoci