Zamawiajacy: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

Adres: ul. Gen. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój
Kontakt: tel. 41 378 24 17, fax. 41 378 03 32
E-mail: biuro@szpitalwojskowy.pl, Strona www: www.szpitalwojskowy.pl

Przedmiot przetargu:
5_PN_2018_Dostawa środków do utrzymania higieny dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju

Numer ID: 235, data publikacji przetargu: 2018-03-21 13:40:05Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2018-04-13 11:18:57)

Wynik postepowania:

   1.  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

               1)    PAKIET I – RĘCZNIKI PAPIEROWE I PAPIER TOALETOWY:

-      FLESZ Sp. z o.o. ul. Cieślewskich 25F  03-017 Warszawa - oferta nr 438/18 z ceną 58.252,31 złotych brutto, uzyskując 100,00 punktów;

               2)    PAKIET II  – WORKI FOLIOWE:

-      FLESZ Sp. z o.o. ul. Cieślewskich 25F  03-017 Warszawa - oferta nr 438/18 z ceną 13.093,35 złotych brutto, uzyskując 100,00 punktów;

               3)    PAKIET III – DOZOWNIKI I MYDŁO W PIANIE:

-      MERIDA Sp. z o.o. 53-015 Wrocław ul. Karkonoska 59 Oddział Kielce 25-670 Kielce ul. Zakładowa 16E - oferta nr 425/18 z ceną 14.281,53 złotych brutto, uzyskując 100,00 punktów;

               4)    PAKIET IV – ŚRODKI MYJĄCE I CZYSZCZĄCE:

-      MIXTUM S.J. Jarosław Wilk, Stanisław Skura 32-700 Bochnia ul. 20 Stycznia 15 - oferta nr 437/18 z ceną 46.815,37 złotych brutto, uzyskując 94,50 punktów;

               5)    PAKIET V – ARTYKUŁY CATERINGOWE:

-      Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski 25-647 Kielce ul. Towarowa 22 - oferta nr 350/17 z ceną 17.610,75 złotych brutto, uzyskując 95,00 punktów;

               6)    PAKIET VI – ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE DO KUCHNI I RĄK:

-      MIXTUM S.J. Jarosław Wilk, Stanisław Skura 32-700 Bochnia ul. 20 Stycznia 15 - oferta nr 437/18 z ceną 11.374,21 złotych brutto, uzyskując 95,00 punktów;

               7)    PAKIET VII – ŚRODKI UTRZYMANIA HIGIENY KUCHNI:

-      MIXTUM S.J. Jarosław Wilk, Stanisław Skura 32-700 Bochnia ul. 20 Stycznia 15 - oferta nr 437/18 z ceną 26.818,26 złotych brutto, uzyskując 95,00 punktów;

               8)    PAKIET VIII – ŚRODKI DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ:

-      MIXTUM S.J. Jarosław Wilk, Stanisław Skura 32-700 Bochnia ul. 20 Stycznia 15 - oferta nr 437/18 z ceną 33.815,41 złotych brutto, uzyskując 95,00 punktów;

               9)    PAKIET IX – PREPARATY DEZYNFEKCYJNE:

-      SCHULKE POLSKA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa - oferta nr 431/18 z ceną 19.013,22 złotych brutto, uzyskując 95,00 punktów;

           10)    PAKIET X – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ:

-      Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce - oferta nr 436/18 z ceną 28.986,52 złotych brutto, uzyskując 100,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru:

W/w Wykonawcy spośród złożonych ofert, w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ uzyskali najwyższą ilość punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

   2.  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

               1)    PAKIET I – RĘCZNIKI PAPIEROWE I PAPIER TOALETOWY: oferta nr 425/18 - MERIDA Sp. z o.o. 53-015 Wrocław ul. Karkonoska 59 Oddział Kielce 25-670 Kielce ul. Zakładowa 16E, która uzyskała w kryterium: cena (C) 74,95 pkt, aspekty społeczne (Ks) 5,00 pkt razem: 79,95 pkt; oferta nr 430/18 - ZEFIR Sp. z o.o. ul. Włoszczowska 31  26-070 Łopuszno, która uzyskała w kryterium: cena (C) 81,40 pkt, aspekty społeczne (Ks) 0,00 pkt razem: 81,40 pkt; oferta nr 432/18 - AGAPIT Sp. z o.o. ul. ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 10-302 Olsztyn, która uzyskała w kryterium: cena (C) 85,86 pkt, aspekty społeczne (Ks) 0,00 pkt razem: 85,86 pkt; oferta nr 435/18 - Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski 25-647 Kielce ul. Towarowa 22, która uzyskała w kryterium: cena (C) 70,51 pkt, aspekty społeczne (Ks) 0,00 pkt razem: 70,51 pkt; oferta nr 438/18 - FLESZ Sp. z o.o. ul. Cieślewskich 25F  03-017 Warszawa, która uzyskała w kryterium: cena (C) 95,00 pkt, aspekty społeczne (Ks) 5,00 pkt razem: 100,00 pkt;

               2)    PAKIET II  – WORKI FOLIOWE: oferta nr 425/18 - MERIDA Sp. z o.o. 53-015 Wrocław ul. Karkonoska 59 Oddział Kielce 25-670 Kielce ul. Zakładowa 16E, która uzyskała w kryterium: cena (C) 78,99 pkt, aspekty społeczne (Ks) 5,00 pkt razem: 83,99 pkt; oferta nr 432/18 - AGAPIT Sp. z o.o. ul. ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 10-302 Olsztyn, która uzyskała w kryterium: cena (C) 94,42 pkt, aspekty społeczne (Ks) 0,00 pkt razem: 94,42 pkt; oferta nr 435/18 - Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski 25-647 Kielce ul. Towarowa 22, która uzyskała w kryterium: cena (C) 93,96 pkt, aspekty społeczne (Ks) 0,00 pkt razem: 93,96 pkt; oferta nr 438/18 - FLESZ Sp. z o.o. ul. Cieślewskich 25F  03-017 Warszawa, która uzyskała w kryterium: cena (C) 95,00 pkt, aspekty społeczne (Ks) 5,00 pkt razem: 100,00 pkt;

               3)    PAKIET III – DOZOWNIKI I MYDŁO W PIANIE: oferta nr 425/18 - MERIDA Sp. z o.o. 53-015 Wrocław ul. Karkonoska 59 Oddział Kielce 25-670 Kielce ul. Zakładowa 16E, która uzyskała w kryterium: cena (C) 95,00 pkt, aspekty społeczne (Ks) 5,00 pkt razem: 100,00 pkt;

               4)    PAKIET IV – ŚRODKI MYJĄCE I CZYSZCZĄCE: oferta nr 437/18 - MIXTUM S.J. Jarosław Wilk, Stanisław Skura ul. 20 Stycznia 15 32-700 Bochnia, która uzyskała w kryterium: cena (C) 85,00 pkt, kryterium ekologiczne (Ke) 9,50 pkt, aspekty społeczne (Ks) 0,00 pkt, razem: 94,50 pkt; oferta nr 439/18 - PHU DTJ Tomasz JURCZAK ul. Pińczowska 1A 25-116 Kielce - oferta odrzucona - art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

               5)    PAKIET V – ARTYKUŁY CATERINGOWE: oferta nr 435/18 - Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski 25-647 Kielce ul. Towarowa 22, która uzyskała w kryterium: cena (C) 95,00 pkt, aspekty społeczne (Ks) 0,00 pkt razem: 95,00 pkt; oferta nr 433/18 - ADMOR Jolanta Moryto ul. Wilczyńskiego 35/1 26-600 Radom, która uzyskała w kryterium: cena (C) 90,20 pkt, aspekty społeczne (Ks) 0,00 pkt razem: 90,20 pkt;

               6)    PAKIET VI – ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE DO KUCHNI I RĄK: oferta nr 437/18 - MIXTUM S.J. Jarosław Wilk, Stanisław Skura ul. 20 Stycznia 15 32-700 Bochnia, która uzyskała w kryterium: cena (C) 85,00 pkt, kryterium ekologiczne (Ke) 10,00 pkt, aspekty społeczne (Ks) 0,00 pkt, razem: 95,00 pkt;

               7)    PAKIET VII – ŚRODKI UTRZYMANIA HIGIENY KUCHNI: oferta nr 437/18 - MIXTUM S.J. Jarosław Wilk, Stanisław Skura ul. 20 Stycznia 15 32-700 Bochnia, która uzyskała w kryterium: cena (C) 85,00 pkt, kryterium ekologiczne (Ke) 10,00 pkt, aspekty społeczne (Ks) 0,00 pkt, razem: 95,00 pkt;

               8)    PAKIET VIII – ŚRODKI DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ: oferta nr 437/18 - MIXTUM S.J. Jarosław Wilk, Stanisław Skura ul. 20 Stycznia 15 32-700 Bochnia, która uzyskała w kryterium: cena (C) 85,00 pkt, kryterium ekologiczne (Ke) 10,00 pkt, aspekty społeczne (Ks) 0,00 pkt, razem: 95,00 pkt;

               9)    PAKIET IX – PREPARATY DEZYNFEKCYJNE: oferta nr 431/18 - SCHULKE POLSKA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa, która uzyskała w kryterium: cena (C) 95,00 pkt, aspekty społeczne (Ks) 0,00 pkt razem: 95,00 pkt;

           10)    PAKIET X – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ: oferta nr 435/18 - Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski 25-647 Kielce ul. Towarowa 22 Kielce - oferta odrzucona - art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

           11)    oferta nr 436/18 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce, która uzyskała w kryterium: cena (C) 95,00 pkt, aspekty społeczne (Ks) 5,00 pkt razem: 100,00 pkt.

   3.  Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nastąpi zgonie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.